Firemný blog

S nárastom záujmu verejnosti o blogy si mnoho firiem začalo skúšať stratégiu použiť firemný blog ako nástroj pre svoje PR aktivity.

Dá sa predpokladať, že ak na nejakom mieste vznikajú stále články, ľudia ich budú chodiť čítať a z toho vyplýva, že ak na takomto mieste budeme pumpovať napríklad reklamné informácie ľudia nimi budú exponovaní. Z tejto úvahy vychádza stratégia firiem publikovať svoje články alebo firemné inzeráty prostredníctvom blogovacieho systému v nádeji, že tým zvýšia svoj zisk alebo obrat.

Je otázne nakoľko efektívne môže byť toto snaženie. Problémom publikovania firemných informácii na štandardnom blogu, napríklad blog.sme.sk a podobných je to, že čitateľ na tomto blogu je spravidla dostatočne skúsený na to, aby rýchlo rozoznal aké články sú iba snažením o získanie reklamného priestoru, rýchlo tieto články bude ignorovať.

Snaženie o preniknutie do povedomia týmto spôsobom teda môže dopadnúť aj zle, ľudia si môžu vytvoriť zlý názor na firmu, ktorá sa týmto spôsobom snaží dostať do podvedomia čitateľa. Podobne na tom môže byť aj blog súkromný ak pri vašom firemnom webe zriadite systém článkov, ktoré budú formou blogu prinášať stále aktuality a novinky. Aj tu môže byť veľmi rýchlo výsledok skôr zlý ako dobrý.

Príčiny neúspechu mnohých firiem pri tvorbe vlastného blogu sú práve v tom, že mnoho podnikateľov nevie veľa o písaní článkov o reklame a snažia sa na svojich blogoch priamo prezentovať a propagovať svoje výrobky. Robia príliš nápadne alebo nesprávne.

Čitateľ spravidla veľmi rýchlo rozozná reklamnú informáciu, napríklad podľa toho, že produkt, o ktorom je písané, sa v texte iba chváli. Také informácie dnes nikoho nezaujímajú, pretože na internete si vieme nájsť spravidla aj informácie nereklamné, ktoré bývajú objektívnejšie.

Z toho vyplýva, že ak chcete viesť svoj vlastný firemný blog skúste ho zásobovať takými informáciami, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom ale zaujímať čitateľa. Vtedy máte šancu osloviť čitateľa a presvedčiť ho, aby sa stal vaším zákazníkom. V praxi to znamená, že ak chcete hovoriť o svojich výrobkoch na blogu píšte o nich objektívne.

Ak predávate produkt, ktorý má akékoľvek vlastnosti určite medzi tieto vlastnosti patria výhody aj nevýhody. Každé riešenie má pozitíva aj negatíva. Vy ako majitelia firiem alebo manažéri firiem spravidla poznáte veľmi dobre aj negatívne dôsledky riešení, ktoré ponúkate. Na svojom firemnom blogu môžete začať riešiť práve tieto nedostatky. Nebojte sa toho, že ak budete o svojej službe písať pozitíva aj negatíva, že by ste tým odradili čitateľa.

Podnikateľ, ktorý upozorní na možné problémy spravidla vzbudí väčšiu dôveru o to ľahšie si vybuduje lojálnych zákazníkov. Ak predávate napríklad fotoaparát, ktorý je síce rýchly, ale vo svojich obrázkoch má napríklad neprimerane vysoký šum, napíšte vo svojom blogu, že máte na predaj fotoaparát, ktorý je veľmi rýchly, no obrázky majú šum. Táto informácia je korektná, je pravdivá a nepôsobí ako reklamná informácia. Je to skôr informácia o stave alebo o veci. Je to presne to, čo čitateľa blogu zvykne zaujímať. Ak napriek tomu, že tento fotoaparát šum má, čitateľ u vás nakúpi, nebude sklamaný. Dostane presne to, čo ste mu sľúbili. Tento sľub, ktorý splníte, sa pamätá.

Čitateľ bude rád informovať svojich blízkych, že si dal od vás poradiť a že dostal presne to, čo ste sľúbili. Z toho vyplýva, že firemný blog môže mať svoj význam, ak splníte túto základnú požiadavku. Informujte pravdivo čitateľov o tom, čo ich môže zaujímať.

Neinformujte ich o veciach, ktoré zaujímajú vás. Nikoho nezaujíma, či vaša firma dosiahla nejaké ocenenia, kto je jej riaditeľ, alebo ako úspešní ste sa stali na trhu. Zákazníka zaujímajú informácie o výhodách a nevýhodách riešenia, ktoré mu viete ponúknuť. Môžete doplniť podrobnosti o technológiách, o postupe práce, informácie zo zákulisia, či takpovediac z kuchyne podniku. Snažte sa zistiť, čo konkrétne zaujíma vašich zákazníkov z technických parametrov a o tom píšte.

Nemusíte vo svojom firemnom blogu vôbec popisovať, či spomínať svoje produkty. Môžete vytvoriť priestor pre svojich zamestnancov, aby písali o znalostiach, ktoré majú z príbuzných oblastí. Napríklad, ak vyrábate svetelné reklamné panely, píšte o reklame – skúsenosti, prax. Akonáhle budete písať tieto odborné informácie prezentujete tak vlastne znalosti, ktoré vo vašej firme máte. Tým môžete vytvoriť konkurenčný náskok.

Čitateľ, ktorý sa zaujíma o reklamu a chce si ju u niekoho objednať sa možno bude najskôr zaujímať o problematiku reklamy ako takú. Bude uvažovať, či má siahnuť po svetelnej reklame, alebo mu postačia gravírované firemné tabule.

Ak nájde na vašom firemnom blogu tieto informácie a začíta sa do nich, komunikuje vlastne s vašou firmou aj keď vy o tom ešte neviete. Dokonca možno o tom nevie ani on sám. Tým, že číta články, ktoré ste publikovali stále si uvedomuje, že informácie, ktoré získava, získava prostredníctvom vašej firmy. A to je vlastne vašim hlavným cieľom.

Neskôr keď sa už začne zaoberať otázkou u koho by si mal reklamnú službu objednať, logicky a celkom zákonite, medzi voľbami padne aj váš firemný názov a dosť pravdepodobne to budete vy kto sa stane dodávateľom riešení. Takto teda firemný blog naozaj môže slúžiť a fungovať, chce to však vytvoriť stratégiu na to, aby toto fungovanie prinieslo výsledky.

  • Zabudnite preto na reklamné informácie, a na klasické PR aktivity, tak ako ich poznáme z bežných médií.
  • Zabudnite na tlačové správy, ktoré začínajú mestom, v ktorých vznikli a nie práve zaujímavým zoznamom toho, čomu sa firma venuje.

Rovno choďte k veci a informujte čitateľa o tom, čo chce počuť on. Táto vec sa nedá v podstate ničím oklamať. Ak sa pokúsite skratkou predávať svoje produkty bude to vždycky krátkodobé riešenie.

Komentáre

Napíšte komentár

Tipy na knihy

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý |  mv@mix.sk  |  facebook  |  google+  |  instagram  | 

Dozvedeli ste sa niečo užitočné? Pomôžte vašim priateľom nájsť tieto stránky. Zdieľajte ich.